"...a ide sa von"

Kontakt:

0940 386 811
info.naboso@gmail.com

Novinky


Zimný PLES 


Viac ...... 

_________________

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

máj 2018

Prídite sa k nám pozrieť    a zapísať detičky k nám na nový školský rok 2018/2019  

_________________


Organizujeme 

DETSKÉ NARODENINOVÉ OSLAVY

Pozrite si viac TU


Aktuality

KRÚŽKY pre naše detičky:


Wattsenglish for children


Výtvorkovo


Kanisterapia


Predškolská príprava


Muzikoterapia 


Kresleničky


Gašparkovo


Krúžkov sa zúčasťňujú naše interné detičky počas dňa    a sú pre nich bezplatné:-) 

------------------------------


Sledujte nás na Facebooku

FB NABOSO


    

 NABOSO je inšpirovaná lesnými materskými školami s 30 ročnou tradíciou vo svete.

Väčšina programu preto prebieha vonku v prírode, na záhrade a  na čerstvom vzduchu. 

   Z charakteru zázemia                    a každodenného pobytu v prírode vyplýva prirodzené a eko  - výchovné pôsobenie programu.

     Do programu sú pravidlene zaraďované tematické mesačné projekty, krúžky pre deti a činnosti rozvíjajúce predškolskú pripra - venosť.


čítajte viac...

       


Povedz mi a zabudnem, ukáž mi a zapamätám si, 

nechaj ma si to vyskúšať a pochopím.

                                                                                                (čínske príslovie)